w02210331.jpg
dsdas30132020.jpg
slide122101013.png

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • 2 Decks Electrical Baking Oven + 8 Pans Proofer

  • Mã:
  • Kích thước:
  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:30-10-2016
  • Lượt xem: 323
  • Mô tả:

Sản phẩm cùng loại