w02210331.jpg
dsdas30132020.jpg
slide122101013.png

THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Máy làm đá viên Scotsman

 • Mã:
 • Kích thước:
 • Giá: Liên hệ
 • Ngày đăng:18-09-2016
 • Lượt xem: 1000
 • Mô tả:

  Scotsman MV 300

  Ex-Demo Scotsman MV 300
   
  Click to enlarge image(s)

  Modular Ice Maker 
  with or without Separate Storage Bin
  REDUCED TO CLEAR
  1 ONLY - 1st come, 1st served - Grab this bargain!
  Dimensions (HxWxD) inc. M300 bin (150+kgs)
  1375 x 800 x 800 (mm)
  Dimensions (HxWxD) inc. B193 bin (100kgs)
  1375 x 560 x 800 (mm)

Scotsman MV 300

Ex-Demo Scotsman MV 300
 
Click to enlarge image(s)

 

Modular Ice Maker 
with or without Separate Storage Bin

REDUCED TO CLEAR
1 ONLY - 1st come, 1st served - Grab this bargain!

Dimensions (HxWxD) inc. M300 bin (150+kgs)
1375 x 800 x 800 (mm)

Dimensions (HxWxD) inc. B193 bin (100kgs)
1375 x 560 x 800 (mm)


Product Details
· 140kg/24 hrs 
· 150kg storage 
· Full-dice cubes 
· Large Storage bin 
· Long lasting slow melting ice 
· Front & Side Vented 
· 12 Months parts and labour warranty

 

ГЕНЕРАТОР КУБИКОВОГО ЛЬДА ТИПА “DICE” SCOTSMAN MV 806 AS/WS

Chi tiết về SP tại:

http://www.scotsman-ice.it/SiteDocs/MV%20300.pdf

http://www.scotsman-ice.it/SiteDocs/MV%20300.pdf

Sản phẩm cùng loại

Mô tả sản phẩm: Model MF tham khảo tại đây:  Giá:Liên hệ

Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ

 

 

Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên    
Giá:Liên hệ
Máy làm đá viên